Ieraksti savu ideju vai vēlmi un palīdzi mums veidot MONEO par vēl labāku ERP sistēmu. Par vēlmēm var balsot jebkurš MONEO lietotājs. Populārākās no vēlmēm tiks izvērtētas un iespēju robežās iekļautas MONEO attīstības plānā.